Share Hlasování

Poll odkaz

500 px
350 px
250 px
Náhled

widget náhled:

Šířka - px výška - px

Zavřít náhled
! Používátě nepodporovaný prohlížeč Vaše současná verze prohlížeče není pro Tolunu optimalizována, doporučujeme vám nainstalovat si nejnovější verzi Nainstalovat
S účinností od 25. května 2018 jsme aktualizovali naše Zásady ochrany osobních údajů. Můžete si přečíst naši aktualizovanou verzi zde. Naše webové stránky používají soubory cookie. Stejně jako ve světě offline, cookies pomáhají i nám fungovat lépe. Další informace o našich používaných souborech cookie naleznete v Zásady fungovaní Cookies.
TRUSTe
Poslední aktualizace: 25. květen  2018


Zásady ochrany osobních údajů panelu Influencers společnosti Toluna
 

Kdo jsme?

Jsme společnost Toluna Group Limited, součást celosvětové skupiny ITWP Acquisitions Limited (dále „my“, „náš“, „nás“ nebo „společnost Toluna“). Kdo jsou členové naší skupiny zjistíte kliknutím na odkaz níže:
http://www.toluna-group.com/en-gb/search-results/contact-us-main

Společnost Toluna je skupina zabývající se online sběrem dat se zaměřením na poskytování vysoce kvalitních dat z oblasti průzkumu trhu našim klientům působícím v různých oborech podnikání včetně jiných agentur provádějících průzkumy trhu a dalších globálních a korporátních společností všech velikostí. Vytváříme a spravujeme rozsáhlé online spotřebitelské panely, abychom našim zákazníkům mohli prostřednictvím hodnocení průzkumů trhu a analytických platforem v reálném čase a v digitální podobě poskytovat přehled o jejich zákaznících.


Jaký je náš závazek chránit vaše soukromí?

Respektujeme vaše soukromí a jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů popisujeme shromažďování, používání, sdílení a zabezpečení osobních údajů, které uvádíte na webu http://www.toluna.com (dále „náš web“ nebo „naše stránka“), když se stanete členem našeho panelu Influencers a účastníte se průzkumů nebo výzkumných studií, které provádíme pro a jménem našich klientů (dále „průzkumy“). Rovněž objasňujeme vaše práva na ochranu osobních údajů a jak vás příslušné zákony chrání.
[Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytujeme ve vrstveném formátu, takže se můžete proklikat na specifické oblasti vysvětlené níže. Za účelem pochopení přesného významu některých termínů používaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů používejte prosím také Slovníček.]

 

Často kladené otázky:

 

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak tyto údaje používáme?


Členové panelu Influencers

Pokud souhlasíte s tím, že se stanete členem našeho panelu Influencers (dále „člen“), můžete se účastnit našich průzkumů. Požádáme vás o vyplnění přihlášky na webu nebo kliknutím na odkaz zobrazený na webu některého z našich partnerů.  V přihlášce nám poskytujete vaše identifikační a kontaktní údaje a prostřednictvím své účasti v průzkumech o vás získáme také jiné konkrétní údaje jako např. demografické údaje/ profilové údaje, technické údaje a pseudonymizované údaje.

Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje používáme pro:

 • Kontaktování z jakéhokoli důvodu spojeného s vaším členstvím v panelu Influencers;

 • Motivační plnění - v případě získání motivačních bodů díky účasti v průzkumech se vám body připíší na váš účet. Až si je budete přát uplatnit, použijeme pro zaslání odměny vaše identifikační a kontaktní údaje.

 • Zasílání pozvánek k účasti v průzkumech - abychom zjistili, zda máte zájem zúčastnit se našich nadcházejících průzkumů.  Také vás prostřednictvím vašeho online členského účtu panelu Influencers uvědomíme, zda jste vhodná osoba pro účast v průzkumu, a to na základě informací v podobě vašich osobních údajů.


Příležitostně vás můžeme požádat o poskytnutí citlivých osobních údajů pro potřebu zvláštních průzkumů, přičemž bude-li to vyžadovat platný zákon, požádáme vás před zpracováním takovýchto citlivých osobních údajů o souhlas.

Podle demografických/profilových údajů pro vás vybíráme odpovídající průzkumy a vaše datum narození slouží k automatické aktualizaci věku, abychom mohli oslovovat marketingové skupiny podle věku. Podle tohoto údaje určujeme, zda splňujete podmínku pro účast v konkrétním průzkumu.


Nečlenové našeho panelu Influencers

Nejste-li členem našeho panelu Influencers (dále „nečlen“), ale zúčastníte se našeho průzkumu a poskytnete nám své osobní údaje, jediné osobní údaje, které o vás budeme uchovávat, jsou vaše e-mailová adresa, pohlaví, věk, poštovní směrovací číslo, ID zařízení a IP adresa. Tyto údaje uchováváme, abychom:

 • vás mohli kontaktovat v případě, že vyhrajete nějakou cenu nebo získáte nárok na motivační body; v takovém případě budeme shromažďovat a uchovávat osobní údaje v rozsahu, který vyžaduje příslušný zákon nebo nařízení (např. pro daňové účely);

 • pro vás mohli vybírat vhodné průzkumy trhu; a

 • pro vás učinili účast v průzkumech pohodlnější.

Z jiných důvodů vás kontaktovat nebudeme.


Veřejná fóra a blogy

Součástí našeho webu jsou také veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Upozorňujeme, že informace, které v těchto sekcích poskytnete, si mohou přečíst, shromažďovat a využívat jiní uživatelé, kteří k nim získají přístup.
Kromě názorů významných osobností zobrazujeme na našem webu také osobní hodnocení od spokojených zákazníků. S vaším souhlasem můžeme zveřejnit také vaše hodnocení s uvedením vašeho uživatelského jména. O aktualizaci nebo odstranění svého hodnocení můžete požádat zde.Důrazně vám nedoporučujeme zveřejňovat jakékoli vaše osobní údaje na jakémkoli veřejném fóru nebo v sekci Komunita, které naleznete na našem webu, nebo poskytovat vaše osobní údaje, protože nemůžeme zaručit, že je třetí strany, které mohou shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje z těchto veřejných fór nebo komunitních sekcí, zabezpečí. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za osobní údaje, které se rozhodnete odeslat nebo zveřejnit. Kromě toho neneseme žádnou odpovědnost za obsah, který veřejně uvedete na webu a který je možné vyhledávat prostřednictvím webových vyhledávačů.
Společnost Toluna vás nikdy nepožádá, abyste poskytli vaše kontaktní nebo identifikační údaje jako součást průzkumu, proto takovéto údaje nepředávejte třetím stranám, protože v takovém případě nemůžeme zaručit jejich zabezpečení.
Upozorňujeme, že osobní údaje, které uvedete na webu v sekci Komunita (jako veřejnou zprávu na vaší nástěnce, např. jako názor, téma, souboj nebo hlas v hlasování, nebo v jiné veřejné části nebo ve veřejném fóru), si mohou přečíst, shromažďovat je a využívat jiní uživatelé a mohou být využity také k zasílání nevyžádaných zpráv.

 

Osobní údaje jsou jakékoli informace o jednotlivci, díky kterým lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, u kterých byla odstraněna identita (anonymní údaje).

Shromažďujeme, používáme, ukládáme a převádíme vaše různé osobní údaje, které jsme rozdělili do následujících skupin:

(A) Identifikační údaje – jméno (zahrnuje křestní jméno, příjmení, příjmení za svobodna a příjmení po svatbě), datum narození, rodinný stav, pohlaví, ID člena panelu a uživatelské jméno.
 

(B) Kontaktní údaje – poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 

(C) Citlivé osobní údaje – etnický/rasový původ, zdraví, genetické údaje, politické názory, náboženství, sexuální orientace a sexuální život, biometrické údaje (používané pro účely ID).
 

(D) Biometrické údaje jsou osobní údaje vyplývající ze specifického technického zpracování vztahujícího se k fyzickým, fyziologickým nebo behaviorálním charakteristikám fyzické osoby, které umožňují nebo potvrzují jedinečnou identifikaci této fyzické osoby, např. snímky obličeje nebo údaje o otiscích prstů.
 

(E) Demografické/profilové údaje - zájmy, preference, zpětná vazba a odpovědi v průzkumu a dále např. věk, rodinný stav, pohlaví, narozeniny, velikost domácnosti, příjem, vzdělání a zaměstnání.
 

(F) Technické údaje zahrnují IP adresy, přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohy, typy a verze pluginů prohlížeče, operační systém a platformu a jiné technologie na zařízeních, které používáte k přístupu na tento web.
 

(G) „Pseudonymizované údaje“ jsou identifikovatelné údaje jako jedinečné identifikátory, např. používaná ID členů panelu, nicméně přímé identifikátory, např. jméno a kontaktní údaje, jsou odstraněny.S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Všechna data, která shromažďujeme prostřednictvím výzkumných studií, poskytujeme našim zákazníkům v souhrnné nebo pseudonymizované podobě. To znamená, že informace jsou poskytovány o skupinách jednotlivců, nikoli jako informace o konkrétních osobách, avšak mohou zahrnovat pseudonymizované údaje.  

Identifikační údaje a kontaktní údaje jsou našim zákazníkům předávány pouze ve speciálních výzkumných studiích pro potřebu zvláštních průzkumů. Bez vašeho předchozího souhlasu a potvrzení, že jejich používání je v souladu s platnými zákony, však vaše osobní údaje nikdy žádnému zákazníkovi nepředáváme.

Někdy může být vystavením šeku nebo doručením odměny pověřena třetí osoba. Pro tyto účely bude tato třetí osoba potřebovat vaše identifikační a kontaktní údaje.  Můžeme rovněž předávat osobní údaje třetím stranám pro účely, kdy pro nás nebo naše zákazníky tyto strany zajišťují služby, jako např. zpracování údajů nebo služby analýzy, nebo doplňují údaje, které o vás předtím shromáždili.  Tyto třetí strany nesmí používat vaše osobní údaje pro žádný jiný účel, což je zaneseno i do smluv s těmito třetími stranami, abychom zajistili zabezpečení vašich osobních údajů a jejich vymazání v souladu s našimi zásadami uchovávání a ničení údajů.

Příležitostně může společnost Toluna ke správě e-mailových seznamů a k rozesílání e-mailů využívat software třetích stran. K porovnávání členů našich panelů s členy jiných seznamů nebo panelů a k ověřování přesnosti sdělovaných osobních údajů může společnost Toluna využívat také externí správce takových seznamů.

Přestože děláme vše pro ochranu vašeho soukromí, je možné, že budeme muset sdělit vaše osobní údaje v případě, že nás o to v souladu se zákony požádají státní orgány, například abychom tak splnili požadavky národní bezpečnosti nebo požadavky orgánů činných v trestním řízení. Jsme rovněž oprávněni sdělit vaše osobní údaje v souladu se zákonem například v případě soudních předvolání nebo jiných soudních řízení, pokud se v dobré víře budeme domnívat, že je jejich sdělení nezbytné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti druhých, k vyšetření podvodného jednání nebo porušení podmínek našeho webu nebo k zodpovězení žádosti státního orgánu.


Předáváme vaše osobní údajů do jiných zemí?

Příležitostně jsou vaše osobní údaje předávány společností Toluna se sídlem v Evropě do země, která není považována za zemi s odpovídající ochranou osobních údajů. Společnost Toluna uzavřela smlouvy o předávání údajů vycházející ze standardních vzorových smluv o předávání osobních údajů do třetích zemí schválených Komisí EU.

 

Toluna USA Inc. - Rámec ochrany soukromí EU - USA a Švýcarsko -USA 

Naše globální zálohovací a hostingové servisní centrum se nachází v USA. Společnost Toluna USA Inc. („Toluna USA“) je členem skupiny společností ITWP a všechna data, která používáme, jsou předávána společnosti Toluna USA pro tyto účely. Společnost Toluna USA uznává, že EHP (včetně Švýcarska) zavedl přísnou ochranu týkající se nakládání s osobními údaji z EHP včetně požadavků na zajištění odpovídající ochrany takovýchto osobních údajů předávaných mimo EHP. Společnost Toluna zaručuje, že poskytne odpovídající ochranu určitých osobních údajů z EHP (zahrnujících údaje o vás a o našich firemních zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech, uchazečích o práci a zaměstnancích.) Společnost USA Toluna se proto rozhodla dobrovolně registrovat v Rámci štítu EU – USA na ochranu soukromí a Rámci štítu Švýcarsko – USA na ochranu soukromí spravovaném Ministerstvem obchodu Spojených států amerických (dále „Štít na ochranu soukromí“). Společnost Toluna USA odpovídá za zpracování osobních údajů předávaných v souladu se Štítem na ochranu soukromí a následně poskytovaných třetím osobám, které jednají jako její zástupci pro účely poskytování služeb zálohování, aby bylo zajištěno zabezpečení vašich osobních údajů. Společnost Toluna dodržuje zásady Štítu na ochranu soukromí týkající se oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, zabezpečení, integrity údajů a účelového omezení, práva na přístup a odvolání, prosazování a odpovědnosti. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami tohoto oznámení o ochraně soukromí a zásadami Štítu na ochranu soukromí, jsou rozhodující zásady Štítu na ochranu soukromí.

Pro účely prosazování dodržování Štítu na ochranu soukromí společnost Toluna prohlašuje, že podléhá vyšetřovací a donucovací pravomoci Federální obchodní komise Spojených států amerických. Další informace o Štítu na ochranu soukromí najdete na webu Ministerstva obchodu Spojených států amerických v odkazuhttps://www.privacyshield.gov. Uvedení společnosti Toluna v seznamu Štítu na ochranu soukromí si můžete ověřit na webu Ministerstva obchodu Spojených států amerických v seznamu autocertifikovaných organizací na https://www.privacyshield.gov/list.

 


Existují jiné způsoby, jak se stát členem panelu Influencers? – Naše mobilní aplikace


Mobilní aplikace

Členem se můžete se stát prostřednictvím používání naší mobilní aplikace.  Až si stáhnete a začnete používat naši mobilní aplikaci, získáme automaticky údaje o systému a výkonu typu používaného zařízení, verzi operačního systému a identifikačním označení přístroje a statistické údaje o využití hardwaru, např. procesoru, paměti RAM a úložiště, a číslo verze aplikace. Údaje získané prostřednictvím naší mobilní aplikace budeme využívat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a níže uvedenými ustanoveními.

Příležitostně posíláme upozornění, tzv. push notifikace, abychom vás upozornili na průzkumy a požádali vás, zda byste se nechtěli zúčastnit konkrétní studie průzkumu trhu v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud takové zprávy nebudete chtít dostávat, můžete jejich doručování deaktivovat přímo v elektronickém zařízení. Abychom vám mohli zasílat vhodná upozornění, musíme shromažďovat určité informace o vašem zařízení, např. o operačním systému nebo identifikační údaje uživatele.


Analýzy mobilní aplikace

Používáme software pro analýzy mobilní aplikace, který nám umožňuje lépe pochopit fungování naší mobilní aplikace ve vašem telefonu. Tento software může zaznamenávat údaje jako četnost používání aplikace, události během používání aplikace, celkovou dobu používání, údaje o výkonu nebo údaj o tom, odkud jste si aplikaci stáhli. Údaje uchovávané v softwaru pro analýzy nepropojujeme s žádnými osobními údaji, které v mobilní aplikaci zadáváte.


Geografická lokace

Sbíráme informace o vaší poloze, abychom mohli návštěvníka nasměrovat na správnou stránku země. Tyto informace sdílíme pouze s našimi poskytovateli služeb a klienty, a to výhradně za účelem poskytování služeb průzkumu trhu našim zákazníkům a kvůli podvodným účelům a kvalitě služeb.


SMS

Službu můžeme zpřístupnit buď sami, nebo prostřednictvím třetích stran, od kterých můžete pomocí služby krátkých zpráv („SMS služba“) dostávat zprávy na své bezdrátové zařízení. Veškerá SMS komunikace bude zpoplatněna standardními poplatky vašeho poskytovatele za data a zprávy. Všechny poplatky se účtují a platí vašemu poskytovateli mobilních služeb. Vyjadřujete, že jste majitelem nebo oprávněným uživatelem bezdrátového zařízení, na které se budou posílat zprávy, a máte oprávnění schválit příslušné poplatky. Od vás získaná data ve spojení s touto SMS službou mohou zahrnovat vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, název vašeho poskytovatele a datum, čas a obsah vašich zpráv. Používání těchto informací bude v souladu s těmito zásadami. Pokud se k vaší faktuře bezdrátového účtu budou účtovat poplatky, pak můžeme vašemu operátorovi poskytovat příslušné související identifikační a kontaktní údaje. Váš bezdrátový operátor a ostatní poskytovatelé služeb mohou také shromažďovat údaje o vašem používání bezdrátového zařízení a jejich činnost řídí jejich vlastní zásady. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SMS služba je poskytována přes bezdrátové systémy, které k přenosu komunikace přes komplexní sítě používají bezdrátové přenášení signálu (a další prostředky). Nebudeme odpovědní za žádné zpožděné přijetí jakýchkoliv SMS zpráv, protože doručení podléhá efektivnímu přenosu od vašeho síťového operátora. Služby SMS se poskytují na bázi TAK, JAK JSOU. Nezaručujeme, že vaše používání SMS služby bude soukromé nebo zabezpečené a neneseme zodpovědnost za žádnou ztrátu soukromí, na kterou můžete narazit. Nesete plnou zodpovědnost za preventivní opatření a bezpečnostní opatření vhodné pro vaši situaci a zamýšlené používání SMS služby. Z této služby se můžete kdykoliv odhlásit odškrtnutím možnosti „Souhlasím se zasíláním pozvánek k průzkumům SMS zprávou“ v části Osobní údaje na vašem účtu.  Pokud je to ve vaší zemi k dispozici, můžete se rovněž odhlásit textovkou podle instrukcí, které vám zašleme prostřednictvím SMS.


Jediné přihlášení

Na naše stránky se můžete přihlásit pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Open ID. Tyto služby ověří vaši identitu a poskytnou vám možnost stát se členem.  Služby jako Facebook Connect vám poskytují možnost odesílat informace o vašich činnostech na této webové stránce na stránku vašeho profilu a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.


Doporučování

Pokud se rozhodnete využít naši službu doporučení a upozornit na náš web někoho z vašich přátel, můžete svému příteli předat svůj jedinečný doporučující odkaz a pokud se váš přítel stane členem, dostanete od nás za odměnu body Toluna.
 

Jaké soubory cookie používáme na našem webu?

Na našem webu používáme soubory cookie, abychom vás rozlišili od ostatních uživatelů webu a odhadovali návštěvy a proklikávání na speciální kampaně. Díky tomu je pro vás používání našeho webu pohodlnější a nám to umožňuje web neustále zdokonalovat. Tyto soubory cookie zratí svou platnost, když přestanete web používat.  Dalším používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Soubor cookie je malý soubor obsahující písmena a číslice, který se s vaším souhlasem ukládá do internetového prohlížeče nebo na pevný disk počítače. Obsahuje informace, které jsou přenášeny na pevný disk počítače.
Podrobnější informace o jednotlivých souborech cookie, které používáme, a o tom, k jakým účelům je používáme.  Naše zásady používání souborů cookie si můžete přečíst na následujícím odkaze: https://cz.toluna.com/cookies


Jaké jiné sledovací technologie používáme pro průzkumy, kterých se účastníte, a pro jiné účely?


Jiné technologie

Toluna, její zákazníci, partneři, přidružené organizace a poskytovatelé analytiky a služeb, používají technologie jako například cookies, web beacons/ web bugs, skripty a tagy. Tyto technologie se používají k analýze trendů, administraci stránek, sledování pohybu uživatelů na stránce a na internetu, a získávání demografických informací o našich uživatelích jako celku. Naši zákazníci mohou sloučit vaše odpovědi v průzkumech, demografické informace a chování na internetu s údaji ostatních uživatelů za účelem sestavení „úhrnných“ reportů. Mohou také vytvářet vědecké zprávy založené na modelových informacích. „Modelové informace“ jsou v podstatě data založená na demografických charakteristikách a vlastnostech chování jedince (např. vaše pohlaví, věk a stránky, které navštěvujete), která slouží k předpovídání toho, co si lidé se stejnými či podobnými vlastnostmi koupí nebo na co se budou dívat. Můžeme dostávat zprávy a reporty založené na užití takovýchto technologií, a to jak o jedinci, tak o celku.
Používáme lokálně sdílené objekty, jako HTML5, k ukládání informací o obsahu a nastavení. Třetí strany, se kterými spolupracujeme na poskytování určitých funkcí na naší webové stránce nebo k umisťování reklam vycházejících z aktivity ve vašem webovém prohlížeči, také používají ke shromažďování a ukládání informací HTML5. Různé webové prohlížeče poskytují své vlastní nástroje pro odstranění HTML5.


Soubory protokolů

Jako většina webů sbíráme i my určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolů. Tyto informace mohou obsahovat adresy internetového protokolu (IP), druh webového prohlížeče, poskytovatele internetu (ISP), referenční/výstupní stránky, operační systém, datumový/časový údaj, nebo údaje o navštívených stránkách. Tyto automaticky shromažďované protokolové informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme. Děláme to, abychom zlepšili služby, které vám poskytujeme, ke zlepšení analýzy, marketingu a funkčnosti webu.


Reklama

Spolupracujeme se třetími stranami za účelem, jak k umisťování reklamy na našem webu, tak ke správě naší reklamy na jiných webových stránkách. Naši partneři, třetí strany, mohou používat technologie např. cookies ke sběru informací o vašich aktivitách na této stránce i jiných stránkách, aby vám nabízeli reklamu dle aktivit vašeho webového prohlížeče a vašich zájmů. Pokud si nepřejete, aby se tyto informace používaly za účelem nabídky reklamy založené na vašich zájmech, můžete vyjádřit nesouhlas kliknutím zde (nebo v případě lokality v EHP klikněte zde). Upozorňujeme, že takto nevyjadřujete nesouhlas s reklamou. I nadále budete dostávat obecnou reklamu.


Digitální otisk prstu

Technologie digitálního otisku prstu obecně přidělují uživatelově počítači jedinečný identifikátor neboli tzv. „strojový identifikační kód“, aby bylo možné jeho počítač identifikovat a sledovat ho. Technologii digitálního otisku prstu (dále „technologie“) nebudeme používat ke shromažďování vašich osobních údajů ani ke sledování vašich online aktivit a nebudeme nijak ovlivňovat nebo narušovat používání vašeho počítače nebo kontrolu nad ním ani nijak upravovat nebo měnit jeho nastavení či funkce. Ve speciálních programech průzkumu trhu budeme technologii příležitostně využívat k tomu, abychom našim klientům pomohli zajistit integritu výsledků průzkumu trhu. S pomocí technologie budeme analyzovat veřejně dostupné informace a údaje získané z internetového prohlížeče ve vašem počítači a z dalších veřejně dostupných zdrojů dat, např. technické nastavení vašeho počítače, vlastnosti vašeho počítače nebo jeho IP adresa, a vytvářet z nich jedinečný identifikátor přidělený vašemu počítači. Tento jedinečný identifikátor bude mít podobu alfanumerického identifikačního kódu. Abychom našim zákazníkům pomohli chránit a zajišťovat integritu výsledků průzkumů trhu, budeme moci (a) propojit váš jedinečný identifikátor s vámi nebo s vašimi osobními údaji, (b) sdělovat váš jedinečný identifikátor našim zákazníkům a dalším poskytovatelům vzorků nebo panelů a (c) přijímat nebo získávat od třetích osob, např. od poskytovatelů vzorků nebo panelů nebo od našich zákazníků, jedinečný identifikátor propojený s vámi. Tyto informace však budeme třetím osobám (včetně našich zákazníků) sdělovat pouze v souhrnné a anonymizované nebo pseudonymizované podobě. Pokud přijmeme nebo získáme nějaký jedinečný identifikátor a propojíme ho s vámi, budeme ho chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Bude-li to vyžadováno ze zákona, požádáme vás navíc předem o souhlas.

Učiníme vše pro zajištění toho, aby byla technologie bezpečná a nezpůsobovala zbytečná rizika, pokud jde o ochranu soukromí nebo bezpečnost údajů. Technologii budeme používat a šířit profesionálním a etickým způsobem a v souladu s (a) těmito zásadami ochrany osobních údajů, (b) případnými dalšími našimi prohlášeními a sděleními, která vám poskytneme, a (c) platnými zákony a etickými kodexy pro provádění průzkumů trhu.
Pokud odhalíme nebo se dozvíme, že v souvislosti s používáním technologie dochází k neetickému jednání nebo že je technologie používána v rozporu s našimi prohlášeními nebo sděleními, která jsme vám poskytli, nebo že porušuje platné zákony a etické kodexy pro provádění průzkumů trhu, přijmeme okamžitá opatření, abychom zakázali takové neetické jednání a zajistili řádné používání technologie.


Widgety sociálních médií

Součástí našeho webu jsou funkce sociálních médií, např. tlačítko Facebooku „To se mi líbí“ (a různé widgety, např. tlačítko „Sdílet“ nebo různé interaktivní miniprogramy spouštěné na našem webu). Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu a informace o stránkách navštívených na našem webu a mohou také vytvářet a ukládat soubor cookie, aby fungovaly správně. Funkce a widgety sociálních médií se nacházejí na serverech třetích osob nebo přímo na našem webu. Na vaše používání těchto funkcí se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.


Jak získáte přístup k vašim údajům, použijete oblast služeb pro členy a aktualizujete, opravíte nebo vymažete údaje?

Společnost Toluna vám na žádost sdělí, zda o vás uchováváme nějaké osobní údaje.  Pokud se nacházíte v EHP, odkazujeme vás na sekci Vaše zákonná práva v případě, že se nacházíte v EHP, kde se dozvíte více o svých právech.  Přístup k osobním údajům získáte po přihlášení ke svému členskému účtu, kde můžete opravovat osobní údaje a požádat o jejich vymazání nebo ukončit členství. Budete-li postupovat podle příslušných pokynů, měly by se vaše údaje v naší databázi aktualizovat automaticky. Pro tyto účely a pro případ, že se vám nepodaří aktualizovat osobní údaje na vašem účtu, nám můžete napsat na poštovní adresu uvedenou na konci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo nám můžete poslat e-mail zde. Na všechny požadavky odpovídáme v přiměřené lhůtě.


Jak ukončíte své členství v panelu Influencers?

Pokud jste členem a ukončíte členství, nebudeme vaše osobní údaje nadále používat pro žádné účely, avšak v souladu s našimi postupy pro zálohování zůstanou vaše osobní údaje uloženy, dokud nebudou v souladu s našimi zásadami zničeny. Do té doby budeme nadále používat bezpečnostní postupy a technologie, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů.


Jak vznášet dotazy nebo podávat stížnosti?

S dotazy nebo stížnostmi ohledně používání nebo sdělování osobních údajů se můžete obracet na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo sdělování osobních údajů prošetříme a pokusíme se ji vyřešit do 45 dnů od obdržení.
Pokud se nacházíte mimo EHP a vaše obava ohledně ochrany soukromí nebo používání osobních údajů nebude z naší strany vyřešena uspokojivě, můžete se ve Spojených Státech Amerických obrátit na externí subjekt, který takové spory řeší zdarma. Další informace najdete na webu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány na webu Zabezpečení na ochranu soukromí [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete využít závazné rozhodčí řízení, pokud předtím vyčerpáte ostatní prostředky pro řešení sporu.
Pokud se nacházíte v EHP a vaše obava ohledně ochrany soukromí nebo používání osobních údajů nebude z naší strany vyřešena uspokojivě, odkazujeme vás na vaše právo podat stížnost v sekci Vaše zákonná práva v případě, že se nacházíte v EHP.


Jaké máme zásady pro výherce?

Členové panelů i účastníci našich průzkumů jsou zařazeni do losování o ceny a odměny za účast v průzkumech, hlasováních a dalších propagačních akcích. Všichni výherci jsou o cenách a odměnách informováni e-mailem. Více informací naleznete na stránce Podmínky. Hotovost a jiné ceny náležející výhercům, kteří nejsou členy panelu, jsou předávány přímo. Společnost Toluna uvádí uživatelská jména výherců na našem webu a na našich vlastních blozích a zpravodajích.


Jaká bezpečnostní opatření podnikáme pro ochranu vašich osobních údajů?

Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření za účelem prevence náhodné ztráty, neoprávněného použití nebo zpřístupnění, změny nebo zveřejnění vašich osobních údajů. Dále jsme omezili přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zprostředkovatele, smluvní partnery a další třetí strany, jejichž povinností je tento přístup mít. Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pouze v souladu s našimi pokyny a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti.
Zavedli jsme postupy jednání při jakémkoli podezřelém porušení osobních údajů a o takovém porušení budeme informovat vás a příslušný regulační nebo kontrolní úřad, pokud tak ze zákona budeme muset postupovat.


Jak odstoupíte od členství v panelu Influencers?

Pokud se rozhodnete ukončit své členství v komunitě Toluna anebo si přejete, aby společnost Toluna dále vaše osobní údaje nezpracovávala, můžete své členství zrušit, když přejdete na „Účet“, vyberete „Možnosti odhlášení“ v levém spodním rohu a následně “Zrušit účet”. Budete-li postupovat podle uvedených pokynů, bude do vaší složky přidána poznámka „nekontaktovat“ a společnost Toluna vám již nebude zasílat žádné pozvánky k účasti v budoucích průzkumech. Přijdete ovšem o veškeré body, které jste si do toho okamžiku neproměnili na odměny. Ve většině případů trvá provedení této změny 2 až 3 dny, ale na dokončení vašeho stavu si vyhrazujeme až dva celé týdny. Do té doby od nás můžete dostávat e-maily. Další možností je, že odešlete e-mail s žádostí o odstranění přímo na Kontaktujte nás. Na našich stránkách naleznete e-mailové adresy, jejichž prostřednictvím se na nás můžete obrátit přímo s případnými dotazy nebo nejasnostmi. Věnujeme pozornost každému obdrženému e-mailu, proto vás prosíme o pochopení na zaslaní naši odpovědi do dvou až tří pracovních dnů.

 

Jaké jsou naše zásady uchovávání a ničení údajů?


Jak dlouho budete používat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro naplnění účelů, kvůli kterým jsme je shromáždili, a to včetně účelů vyhovění jakýmkoli zákonným a účetním požadavkům nebo požadavkům na předkládání zpráv.

Abychom určili příslušnou dobu na uchování osobních údajů, zabýváme se množstvím, povahou a citlivostí osobních údajů, potenciálním rizikem vzniku škody z důvodu neoprávněného používání nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účelem zpracování vašich osobních údajů a tím, zda můžeme tohoto účelu dosáhnout jinými prostředky a v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Pokud jste občan nebo rezident EHP, nebo zpracováváme vaše osobní údaje v EHP, můžete nás za určitých okolností požádat o vymazání vašich údajů: další informace viz sekce s názvem Vaše zákonná práva v případě, že se nacházíte v EHP níže.

Protože výsledky průzkumů a další souhrnné nebo pseudonymizované údaje jsou používány pro výzkumné nebo statistické účely, můžeme spolu s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami tyto informace používat v souladu s podmínkami bez vašeho vědomí, a to na neurčitou dobu.


Převod obchodního majetku

Tím, jak budeme dále rozvíjet naše obchodní aktivity, můžeme dojít k prodeji nebo nákupu dalšího obchodního majetku. V rámci takových transakcí se právo společnosti Toluna kontaktovat členy jejích panelů a nakládat s informacemi, které jste dobrovolně poskytli ve vašem uživatelském profilu, proto stane součástí takto převáděného obchodního podílu. Jakýkoli prodej nebo převod společnosti Toluna jako celku, případně podstatné části jejího obchodního podílu, včetně jejích panelů, bude postoupen pouze tomu subjektu, jenž přistoupí na veškeré podstatné podmínky jejích zásad ochrany osobních údajů. O jakékoli změně ve vlastnictví společnosti Toluna budete informováni prostřednictvím e-mailu nebo nápadným upozorněním na našem webu.


Odkazy

Čas od času můžeme návštěvníkům nabídnout možnost přidávat na základě jejich vlastního uvážení odkazy na jiné webové stránky. Společnost Toluna nezkoumá obsah zásad ochrany osobních údajů platných na takovýchto stránkách ani nenese odpovědnost za jejich obsah či účinek.  


Ochrana dětí

Společnost Toluna vědomě neshromažďuje údaje o dětech mladších 16 let bez souhlasu jejich rodičů, zákonných zástupců nebo dospělé osoby odpovědné za péči o dítě. Možnost zapojit se do našich panelů pro tínežeri můžeme příležitostně nabízet „mladým lidem“ (osobám ve věku 16 až 17 let) splňujícím ostatní podmínky. Dodržujeme zásady amerického předpisu o ochraně online soukromí dětí COPPA, „Programu bezpečnějšího internetu“ Evropské unie a směrnice organizace ESOMAR o průzkumech trhu týkajících se dětí a mladých lidí.


Vaše práva v případě, že se nacházíte v EHP

Pokud jste se zaregistrovali u společnosti Toluna, která se nachází v Evropě, nebo jste rezidentem či občanem země v EHP, máte podle zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k vašim osobním údajům svá práva. V případě, že si přejete jakékoli z práv uvedených výše uplatnit, kontaktujte nás.

Máte právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům, přičemž dříve, než odpovíme na váš požadavek, můžeme provést kontrolu vaší totožnosti.

 • nechat vymazat, opravit nebo omezit vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo vyžadují aktualizaci. Máte rovněž právo za určitých okolností požadovat odstranění vašich osobních údajů, nicméně toto není vždy možné kvůli zákonným požadavkům a jiným povinnostem a okolnostem. Informace na vašem účtu můžete aktualizovat prostřednictvím vašeho účtu nebo nás můžete kontaktovat na adrese uvedené níže

 • vznést námitku ohledně zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že nepoužíváme vaše osobní údaje pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • nechat od 25. května 2018 převést své osobní údaje sobě nebo třetí osobě. Vám nebo vámi vybrané třetí osobě poskytneme vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se pouze vztahuje na automatizované informace, u nichž jste nám původně poskytli souhlas k použití, nebo na případ, kdy jsme tyto informace použili k uzavření smlouvy s vámi.·         

 • podat kdykoli stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů. Seznam Národních úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Nicméně bychom velmi ocenili, kdybyste nám nejprve dali šanci vyřešit vaše obavy dříve, než budete kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů, proto budeme rádi, když budete nejdřív kontaktovat s vašim problémem nebo obavou nás.·         

Jaké jsou právní základy, o které se opíráme, když používáme vaše osobní údaje?

Zákon o ochraně osobních údajů v EHP stanovuje různé důvody, za kterých společnost, která zpracovává osobní údaje, smí shromažďovat a zpracovávat takové osobní údaje:

 • Souhlas - V určitých případech shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, např. když se účastníte průzkumů, požádáme vás, zda byste se chtěli zúčastnit.

 • Smluvní závazky - Za určitých okolností potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodrželi smluvní závazky, např. když vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám poslali odměnu.   

 • Soulad se zákonem - Pokud tak vyžaduje zákon, budeme muset shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje na základě zákonných požadavků státních orgánů nebo pokud se v dobré víře domníváme, že sdělení je nezbytné z důvodu ochrany vašich práv, ochrany vašeho bezpečí či bezpečí druhých, kvůli vyšetření podvodného jednání či porušení našich smluvních podmínek.·         

 • Oprávněný zájem - Znamená zájem naší společnosti při provádění a správě naší činnosti, což nám umožňuje poskytovat vám co nejlepší služby a produkty, jakož i největší bezpečnost. Ujišťujeme vás, že pokaždé zvážíme a zhodnotíme veškerý potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva ještě předtím, než začneme zpracovávat vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje nebudeme používat pro aktivity, kdy by naše zájmy byly v rozporu s dopadem na vás (pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud to nebude vyžadovat či povolovat zákon).·         


Kdo je správce osobních údajů?

Společnost Toluna, u které jste se jako člen registrovali, je správcem a zodpovědnou osobou za vaše osobní údaje.
Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který je zodpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů, včetně dotazů na uplatňování vašich zákonných práv, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí údajů níže.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů a vaše povinnost nás informovat o změnách

Datum poslední aktualizace této verze je uvedeno v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

25. května 2018 se v EHP (včetně Spojeného království) změní zákon o ochraně osobních údajů. Ačkoli tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují většinu vašich práv v rámci tohoto zákona, budeme od 25. května 2018 reagovat na některé z vašich požadavků (například požadavek na předávání nebo vymazání vašich osobních údajů).

Jestliže se rozhodneme naše zásady ochrany osobních údajů upravit, provedené změny zveřejníme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, na domovské stránce nebo na dalších místech, jež považujeme za vhodná, abyste byli informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme, případně za jakých okolností je zpřístupňujeme jiným osobám, pokud vůbec.

Vyhrazujeme si právo kdykoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů měnit, proto doporučujeme jeho pravidelnou kontrolu. Provedeme-li podstatné změny těchto zásad, budeme vás o nich před jejich uvedením v platnost informovat na tomto místě, e-mailem nebo zveřejněním sdělení na naší domovské stránce.

Je důležité, aby byly osobní údaje, které o vás uchováváme, přesné a aktuální. V případě, že se vaše osobní údaje během vztahu s námi změní, aktualizujte informace ve svém účtě.


Kontakt na oddělení ochrany osobních údajů

Můžete nás kontaktovat písemně na adrese:

The Data Protection Officer
Toluna SAS
5, avenue du Château
94300 Vincennes
France
E-mail: https://www.toluna.com/contactus
 

OK
Storno
We have disabled our Facebook login process. Please enter your Facebook email to receive a password creation link.
Zadejte platnou hodnotu E-mailová adresa
Storno
Pracujeme na tom...
Když nahrajete Vaši fotku, Váš profil bude vypadat lépe
Nahrát