Share Hlasování

Poll odkaz

500 px
350 px
250 px
Náhled

widget náhled:

Šířka - px výška - px

Zavřít náhled
! Používátě nepodporovaný prohlížeč Vaše současná verze prohlížeče není pro Tolunu optimalizována, doporučujeme vám nainstalovat si nejnovější verzi Nainstalovat
Abychom vylepšili tyto stránky, mohou vám být do počítače naistalovány cookies. Pro více informací a výběr správného typu cookies navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů
“TRUSTe”/

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2016
 

Společnost Toluna Group Limited včetně jejích dceřiných a sesterských společností po celém světě (dále „my“, „náš“, „nás“ atd. nebo „společnost Toluna“) se zavázala, že bude chránit a respektovat vaše soukromí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů popisujeme shromažďování, používání, sdílení a zabezpečení osobních údajů, které uvádíte na webu http://www.toluna.com (dále „náš web“ nebo „naše stránka“) a v mobilní aplikaci Toluna. Na mobilní aplikaci se vztahují další podmínky ochrany soukromí, na které odkazujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Uvádíme zde také možnosti, jaké máte ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, a jak do svých osobních údajů můžete nahlížet a případně je aktualizovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují:

 Jaké informace o vás příslušný web shromažďuje/vyhledává.
 Jakým způsobem dále nakládá se shromážděnými/vyhledanými informacemi.
 S kým sdílí jím shromážděné/vyhledané informace.
 Jaké uplatňuje zásady v souvislosti s technologiemi sledování třetích stran.
 Jaké uplatňuje zásady, co se týče možnosti odmítnutí (opt-out).
 Jaké uplatňuje zásady v souvislosti s opravou a aktualizací osobních informací.
 Jaké uplatňuje zásady, pokud jde o odstranění vašeho jména z jeho databáze nebo jeho deaktivaci.
 Jakým způsobem informuje o změnách.
 Jaké uplatňuje zásady z hlediska zabezpečení.
 Jaké uplatňuje zásady v oblasti převodu obchodního majetku.
 Jaké uplatňuje zásady ve vztahu k odkazům na webové stránky třetích stran.
 Jaké uplatňuje zásady v souvislosti s prohlášeními o zřeknutí se odpovědnosti.
 Jaké uplatňuje zásady ve vztahu k ochraně soukromí dětí.
 Jaké uplatňuje zásady v oblasti nástrojů sociálních sítí.
 Jaké uplatňuje zásady z hlediska jediného přihlášení.
 Jaké uplatňuje zásady ve vztahu ke službě Doporučte nás.
 Jaké uplatňuje zásady ve vztahu k přidávání kontaktů.
 Zásady našeho webu týkající se mobilních aplikací.
 

Náš závazek chránit vaše soukromí

Společnost Toluna je skupina zabývající se online sběrem dat se zaměřením na poskytování kvalitních dat našim klientům působícím zejména v oboru výzkumu trhu a marketingu, ale i v mnoha dalších oborech podnikání. Vytváříme a spravujeme rozsáhlé online spotřebitelské panely, abychom našim zákazníkům mohli prostřednictvím hodnocení průzkumů trhu a analytických platforem v reálném čase a v digitální podobě poskytovat přehled o jejich zákaznících. Ujišťujeme vás, že vaše soukromí a důvěrnost vašich údajů jsou pro nás mimořádně důležité. Všechna data, která shromažďujeme prostřednictvím výzkumných studií, jsou našim zákazníkům poskytována v souhrnné podobě, tj. jako informace o skupinách jednotlivců, nikoli informace o konkrétních osobách. Osobní údaje jsou našim zákazníkům předávány pouze ve speciálních výzkumných studiích. Bez vašeho předchozího souhlasu však vaše osobní údaje nikdy žádnému zákazníkovi nepředáváme. Se všemi osobními údaji, které nám sdělíte, je nakládáno bezpečným způsobem a jako s důvěrnými informacemi v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.
 

Shromažďované informace

Účast v našich panelech a průzkumech trhu je vždy dobrovolná. Chcete-li se stát členem panelu, musíte vyplnit přihlášku na webu nebo v mobilní aplikaci nebo kliknutím na odkaz zobrazený na webu některého z našich partnerů. V přihlášce musíte uvést některé osobní údaje a obecné údaje o vás jako o spotřebiteli. Tím potvrdíte, že berete na vědomí a souhlasíte s tím, že své osobní údaje poskytujete společnosti Toluna USA Inc. (dále „společnost Toluna USA“) se sídlem ve Spojených státech amerických a že vaše osobní údaje můžeme ukládat na našich serverech ve Spojených státech amerických. O e-mailovou adresu žádáme, abychom vám mohli e-mailem posílat pozvánky do připravovaných průzkumů trhu. Podle dalších shromažďovaných údajů, např. jména, adresy, pohlaví, data narození, velikosti domácnosti, příjmu, vzdělání a stavu zaměstnanosti, pro vás vybíráme odpovídající projekty marketingového výzkumu. Datum narození slouží k automatické aktualizaci věku, abychom mohli oslovovat marketingové skupiny podle věku. Podle tohoto údaje určujeme, zda splňujete podmínku pro účast v konkrétním projektu. Veškerá e-mailová komunikace společnosti Toluna bude zasílána na vaši hlavní e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud se stanete členem panelu, budou vaše údaje (jméno a poštovní adresa) využívány také pro účely zasílání motivačních odměn. Jestliže budete mít na svém účtu motivační body a požádáte o jejich převedení na odměnu, budeme vaše údaje potřebovat k tomu, abychom mohli odměnu poslat na adresu odpovídajícího příjemce. Někdy může být vystavením šeku nebo doručením odměny pověřena třetí osoba. Vaše osobní údaje však nebudou použity pro žádné jiné účely.
Po registraci můžete vyplnit svůj profil a sdělit nám další osobní údaje, abychom vám mohli nabízet účast ve vhodných průzkumech trhu.

V některých případech vás může společnost Toluna požádat o sdělení citlivých osobních údajů. Pokud to vyžaduje zákon, požádáme vás o souhlas se zpracováním takových citlivých osobních údajů. K citlivým osobním údajům patří např. údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, fyzickém nebo duševním zdraví či stavu nebo pohlavním životě. Takové údaje nejsou nikomu sdělovány, pokud to není vyžadováno ze zákona nebo pokud se nejedná o předávaní údajů dalším společnostem Toluna.
Pokud se zúčastníte průzkumu trhu nebo nám sdělíte osobní údaje, aniž byste se stali členy našeho panelu, budou jako jediné vaše osobní údaje uloženy vaše e-mailová adresa, pohlaví, věk, poštovní směrovací číslo, identifikační číslo přístroje a IP adresa (a případně etnická příslušnost, pokud to zákon umožňuje). Tyto údaje jsou ukládány, abychom vás mohli kontaktovat v případě, že vyhrajete nějakou cenu nebo získáte nárok na motivační body, abychom pro vás mohli vybírat vhodné průzkumy trhu a aby pro vás byla účast v průzkumech pohodlnější. Pokud se nestanete členem panelu společnosti Toluna, budeme vás kontaktovat pouze v případě, že vyhrajete nějakou cenu nebo získáte nárok na motivační body. Jestliže vyhrajete nějakou cenu nebo získáte nárok na motivační body, budeme shromažďovat a spravovat osobní údaje, které jsme povinni spravovat nebo hlásit podle platných zákonů a nařízení.

Upozorňujeme, že osobní údaje, které uvedete na webu v sekci Komunita (jako veřejnou zprávu na vaší nástěnce, např. jako názor, téma, souboj nebo hlas v hlasování, nebo v jiné veřejné části nebo ve veřejném fóru), si mohou přečíst, shromažďovat je a využívat jiní uživatelé a mohou být využity také k zasílání nevyžádaných zpráv. Za osobní údaje, které se sami rozhodnete zaslat nebo zveřejnit, neneseme odpovědnost. Neneseme ani odpovědnost za obsah, který veřejně uvedete na webu a který je možné vyhledávat prostřednictvím webových vyhledávačů. Součástí našeho webu jsou také veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Mějte na paměti, že veškeré informace, které v těchto sekcích uvedete, si může přečíst, shromažďovat je a využívat kdokoli, kdo si je zobrazí. O odstranění osobních údajů z blogu nebo komunitního fóra můžete požádat e-mailem na privacy@toluna.com. V některých případech však osobní údaje nebudeme moci odstranit (pokud to nevyžaduje zákon). V takovém případě vás o tom budeme informovat s uvedením důvodu, proč to není možné.
Kromě názorů významných osobností zobrazujeme na našem webu také osobní hodnocení od spokojených zákazníků. S vaším souhlasem můžeme zveřejnit také vaše hodnocení s uvedením vašeho jména. O aktualizaci nebo odstranění svého hodnocení můžete požádat e-mailem na privacy@toluna.com.


Rámec štítu EU–USA na ochranu soukromí

Společnost Toluna (včetně společnosti Toluna USA Inc. se sídlem ve Spojených státech amerických) uznává, že EU zavedla přísnou ochranu týkající se nakládání s osobními údaji občanů EU včetně požadavků na zajištění odpovídající ochrany osobních údajů občanů EU předávaných mimo EU. K zajištění odpovídající ochrany určitých osobních údajů občanů EU (zahrnujících údaje o vás a o našich firemních zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech, uchazečích o práci a zaměstnanců) předávaných do Spojených států amerických se proto rozhodla dobrovolně registrovat v Rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí spravovaném Ministerstvem obchodu Spojených států amerických (dále „Štít na ochranu soukromí“). Společnost Toluna odpovídá za zpracování osobních údajů předávaných v souladu se Štítem na ochranu soukromí a následně poskytovaných třetím osobám, které jednají jako její zástupci. Společnost Toluna dodržuje zásady Štítu na ochranu soukromí týkající se oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, zabezpečení, integrity údajů a účelového omezení, práva na přístup a odvolání, prosazování a odpovědnosti.
AncrePro účely prosazování dodržování Štítu na ochranu soukromí společnost Toluna prohlašuje, že podléhá vyšetřovací a donucovací pravomoci Federální obchodní komise Spojených států amerických. Další informace o Štítu na ochranu soukromí najdete na webu Ministerstva obchodu Spojených států amerických v sekci Privacy Shield (Štít na ochranu soukromí): https://www.privacyshield.gov.  Uvedení společnosti Toluna v seznamu Štítu na ochranu soukromí si můžete ověřit na webu Ministerstva obchodu Spojených států amerických v seznamu autocertifikovaných organizací ve Štítu na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/list.


Závazné rozhodčí řízení

K řešení svých stížností máte za určitých podmínek možnost využít závazné rozhodčí řízení, jestliže jste nejprve učinili tyto kroky: (1) předložili jste svoji stížnost přímo společnosti Toluna a poskytli jste jí příležitost otázku vyřešit, (2) využili jste nezávislý mechanismus řešení sporů popsaný v článku Otázky nebo stížnosti a (3) předložili jste problém prostřednictvím příslušného orgánu pro ochranu údajů Ministerstvu obchodu Spojených států amerických a poskytli jste mu příležitost záležitost bezplatně vyřešit. Další informace o závazném rozhodčím řízení najdete v dokumentu US Department of Commerce's Privacy Shield Framework: Annex I (Binding Arbitration) (Rámec štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu Spojených států amerických: Příloha I (Závazné rozhodčí řízení).
 

Rámec bezpečného přístavu USA–Švýcarsko

Společnost Toluna se řídí Rámcem bezpečného přístavu USA–Švýcarsko stanoveným Ministerstvem obchodu Spojených států amerických pro shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů subjektů ze Švýcarska. Společnost Toluna prohlašuje, že dodržuje zásady ochrany soukromí podle Rámce bezpečného přístavu týkající se oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, zabezpečení, integrity údajů, práva na přístup a prosazování. Další informace o programu Bezpečného přístavu a certifikaci společnosti Toluna najdete na webu https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

 

Využívání informací

Informace, které nám poskytujete, jsou zpracovávány za účelem budování a provozování vlastní mezinárodní databáze účastníků panelů k provádění marketingových studií a průzkumů trhu. Pokud jste členem panelu společnosti Toluna, jsou vaše informace uloženy do naší vlastní databáze, abychom je mohli využít při rozhodování, pro které členy je vhodná konkrétní výzkumná studie. Naši vlastní databázi provozuje a spravuje společnost Toluna USA. Přístup k vašim údajům mají i další společnosti Toluna Group po celém světě a mohou je využívat k provádění studií. Pokud se budeme podle vašeho profilu domnívat, že jste vhodným kandidátem pro určitou studii, pošleme vám e-mailem pozvánku, ve které vás na takovou příležitost upozorníme.
 

Sdílení

Osobní údaje členů našich panelů ani osob, které pro nás provádějí průzkumy, nikomu neprodáváme ani nepředáváme. Až na několik málo níže uvedených výjimek lze informace, z nichž je možné zjistit totožnost osoby, předávat pouze s vaším předchozím souhlasem, který musí být poskytnut v každém jednotlivém případě.
Přestože děláme vše pro ochranu vašeho soukromí, je možné, že budeme muset sdělit vaše osobní údaje v případě, že nás o to v souladu se zákony požádají veřejné instituce, například abychom tak splnili požadavky národní bezpečnosti nebo požadavky orgánů činných v trestním řízení. Jsme rovněž oprávněni sdělit vaše osobní údaje v souladu se zákonem například v případě soudních předvolání nebo jiných soudních řízení, pokud se v dobré víře budeme domnívat, že je jejich sdělení nezbytné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti druhých, k vyšetření podvodného jednání nebo porušení podmínek našeho webu nebo k zodpovězení žádosti státního orgánu. V určitých speciálních programech průzkumu trhu můžeme (s vaším předchozím výslovným souhlasem) sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, aby mohly našim klientům takové služby speciálního průzkumu trhu poskytovat.
Společnost Toluna může ke správě e-mailových seznamů a k rozesílání e-mailů využívat software třetích stran. K porovnávání členů našich panelů s členy jiných seznamů nebo panelů a k ověřování přesnosti sdělovaných osobních údajů může společnost Toluna využívat také externí správce takových seznamů. Můžeme také spolupracovat se třetími osobami a získávat od nich údaje, které o vás získaly v minulosti, a takové údaje pak začleňovat do vašeho demografického profilu. V takových případech ale budou třetím osobám předávány pouze souhrnné informace vycházející z vašich odpovědí na naše průzkumy trhu a případně vaše identifikační číslo v panelu společnosti Toluna, aby uvedené třetí osoby mohly naším jménem nebo jménem našich zákazníků poskytovat určité funkce. Osobní údaje můžeme našim poskytovatelům služeb předávat také pro účely správy nebo poskytování cen, které vyhrajete, nebo dalších motivačních odměn, které vám poskytneme za vaši účast v našich panelech.
Pro případ, že budou vaše osobní údaje předávány společností Toluna se sídlem v Evropské unii do země, která není považována za zemi s odpovídající ochranou osobních údajů, například do Spojených států amerických, uzavřela společnost Toluna smlouvy o předávání údajů vycházející ze standardních vzorových smluv o předávání osobních údajů do třetích zemí schválených Komisí EU.

 

Používání souborů cookie na našem webu

Na našem webu používáme soubory cookie, abychom vás rozlišili od ostatních uživatelů webu. Díky tomu je pro vás používání našeho webu pohodlnější a nám to umožňuje web neustále zdokonalovat. Podrobné informace o používaných souborech cookie a o tom, k jakým účelům je používáme, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.
 

Toluna zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 10. listopad 2016

Informace o používání souborů cookie
Na našem webu používáme soubory cookie, abychom vás rozlišili od ostatních uživatelů webu. Díky tomu je pro vás používání našeho webu pohodlnější a nám to umožňuje web neustále zdokonalovat. Dalším používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
Soubor cookie je malý soubor obsahující písmena a číslice, který se s vaším souhlasem ukládá do internetového prohlížeče nebo na pevný disk počítače. Obsahuje informace, které jsou přenášeny na pevný disk počítače.

Používáme tyto soubory cookie:

  • Naprosto nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování našeho webu. Jedná se na příklad o soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí našeho webu, používat nákupní košík nebo využívat služby elektronických plateb.
  • Soubory cookie pro analýzy a sledování výkonnosti. Umožňují nám identifikovat a počítat návštěvníky a sledovat, jak se návštěvníci na našem webu během jeho používání pohybují. Pomáhá nám to zdokonalovat fungování webu, například tím, že uživatelé mohou snadno najít, co hledají.
  • Funkční soubory cookie. Používají se k rozpoznání uživatele, který se vrací na náš web. Můžeme vám tak přizpůsobit obsah našeho webu, přivítat vás vaším jménem a zapamatovat si vaše předvolby (např. výběr jazyka nebo regionu).
  • Soubory cookie pro účely cílení. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu na webu, navštívené stránky a odkazy, na které kliknete. Získané informace používáme k tomu, abychom mohli web a reklamy, které se na něm zobrazují, lépe přizpůsobovat vašim zájmům. Pro tyto účely je můžeme předávat také třetím osobám.

Podrobnější informace o jednotlivých souborech cookie a o tom, k jakým účelům je používáme, najdete v tabulce dole:

Soubor cookie Název Účel Další informace
.toluna-group.com
(analýzy)
_ga Odhad počtu návštěvníků a obvyklých způsobů používání webu
 
Platnost vyprší po 730 dnech.
.toluna-group.com
 (cílení)
visitor_id[visitor#] Umožňují přizpůsobit náš web tak, aby pro vás jeho používání bylo pohodlnější. Pokud se na našem webu registrujete nebo vyplníte naše online formuláře, použijeme soubory cookie k zapamatování vašich údajů během návštěvy webu a při příštích návštěvách. Podmínkou je, že soubor cookie mezitím nevymažete. Platnost vyprší po 730 dnech.
go.toluna-group.com
(analýzy)
Pardot Odhad počtu návštěv a prokliků u konkrétních kampaní k měření úspěšnosti Platnost vyprší při zavření prohlížeče
go.toluna-group.com
(cílení)
visitor_id[visitor#] Umožňují přizpůsobit náš web tak, aby pro vás jeho používání bylo pohodlnější. Pokud se na našem webu registrujete nebo vyplníte naše online formuláře, použijeme soubory cookie k zapamatování vašich údajů během návštěvy webu a při příštích návštěvách. Podmínkou je, že soubor cookie mezitím nevymažete. Platnost vyprší po 730 dnech.
.toluna-thoughts.com
(analýzy)
_ga Odhad počtu návštěvníků a obvyklých způsobů používání webu Platnost vyprší po 730 dnech.
.quicksurveys.com
(analýzy)
_ga Odhad počtu návštěvníků a obvyklých způsobů používání webu Platnost vyprší po 730 dnech.
.quicksurveys.com (cílení) visitor_id[visitor#] Umožňují přizpůsobit náš web tak, aby pro vás jeho používání bylo pohodlnější. Pokud se na našem webu registrujete nebo vyplníte naše online formuláře, použijeme soubory cookie k zapamatování vašich údajů během návštěvy webu a při příštích návštěvách. Podmínkou je, že soubor cookie mezitím nevymažete. Platnost vyprší po 730 dnech.
.toluna-analytics.com.com (cílení) visitor_id[visitor#] Umožňují přizpůsobit náš web tak, aby pro vás jeho používání bylo pohodlnější. Pokud se na našem webu registrujete nebo vyplníte naše online formuláře, použijeme soubory cookie k zapamatování vašich údajů během návštěvy webu a při příštích návštěvách. Podmínkou je, že soubor cookie mezitím nevymažete. Platnost vyprší po 730 dnech.

 
Upozorňujeme, že soubory cookie mohou používat také třetí strany (reklamní sítě, externí poskytovatelé služeb jako např. služeb analýzy webového provozu apod.). Nad takovými soubory cookie nemáme žádnou kontrolu. Pravděpodobně se bude jednat o soubory cookie pro účely analýz a měření výkonnosti nebo cílení.

Jak změním nastavení souborů cookie?
Soubory cookie zakážete změnou nastavení v internetovém prohlížeči, který umožňuje zakázat všechny nebo jen určité soubory cookie. Pokud ale nastavíte internetový prohlížeč tak, aby byly zakázány všechny soubory cookie (včetně těch, které jsou nezbytné), může se stát, že nebudete mít na náš web nebo do některých jeho částí přístup.
Určité možnosti správy souborů cookie nabízí ve svých nastaveních většina internetových prohlížečů. Podrobnější informace o souborech cookie včetně toho, jaké typy souborů cookie existují a jak je můžete spravovat a vymazat, najdete na webu www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.
Postup, jak na všech webech deaktivovat sledování službou Google Analytics, najdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Platnost všech souborů cookie kromě nezbytných souborů vyprší po 730 dnech.

 

Používání souborů cookie na webových stránkách našich panelových průzkumů

Soubory cookie používáme také jako součást našich průzkumů trhu, do kterých se případně zapojíte. V této souvislosti vás vždy požádáme o souhlas s uložením souboru cookie a upozorníme vás na soubory cookie, jejichž použití budeme navrhovat pro takové průzkumy trhu.
 

Jiné technologie pro shromažďování informací

Toluna, její zákazníci, partneři, přidružené organizace a poskytovatelé analytiky a služeb používají technologie jako například cookies, web beacons/web bugs, skripty a tagy. Tyto technologie se používají k analýze trendů, administraci stránek, sledování pohybu uživatelů na stránce a na internetu, a získávání demografických informací o našich uživatelích jako celku. Naši zákazníci mohou sloučit vaše odpovědi v průzkumech, demografické informace a chování na internetu s údaji ostatních uživatelů za účelem sestavení uceleného reportu, zprávy. Mohou také vytvářet vědecké zprávy založené na modelových informacích. "Modelové informace" jsou v podstatě data založená na demografických charakteristikách a vlastnostech chování jedince (např. vaše pohlaví, věk a stránky, které navštěvujete), která slouží k předpovídání toho, co si lidé se stejnými či podobnými vlastnostmi koupí nebo na co se budou dívat. Můžeme dostávat zprávy a reporty založené na užití takovýchto technologií, a to jak o jedinci, tak o celku. 
 
Používáme lokálně sdílené objekty, jako HTML5, k ukládání obsahu informací a nastavení. Třetí strany, se kterými spolupracujeme na poskytování určitých funkcí na naší webové stránce nebo k umisťování reklam vycházejících z aktivity ve vašem webovém prohlížeči také používají HTML5 ke shromažďování a ukládání informací. Různé webové prohlížeče poskytují jejich nástroje pro odstranění HTML5

 

 

Soubory protokolu

Jako většina webů sbíráme i my určité informace automaticky a ukládáme je do souborů log. Tyto informace mohou obsahovat adresy internetového protokolu (IP), druh webového prohlížeče, poskytovatele internetu (ISP), referenční /výstupní stránky, operační systém, datumový/ časový údaj, a/nebo údaje o navštívených stránkách.
Tyto automaticky shromažďované protokolové informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme. Děláme to, abychom zlepšili služby, které vám poskytujeme, ke zlepšení analýzy, marketingu a funkčnosti webu.
 

Reklama

Používáme třetí stranu jednak k umisťování reklamy na našem webu tak ke správě naší reklamy na jiných webových stránkách. Náš partner, třetí strana, používá technologie např. cookies ke sběru informací o vašich aktivitách na této stránce i jiných stránkách, abychom vám nabízeli reklamu dle aktivit vašeho webového prohlížeče a vašich zájmů. Pokud si nepřejete, abychom tyto informace používané za účelem nabídky reklamy založené na vašich zájmech měli, můžete vyjádřit nesouhlas kliknutím zde (nebo v případě lokality mimo Evropskou Unii klikněte zde). Prosím buďte si vědomi, že takto nevyjadřujete nesouhlas s reklamou, nadále budete dostávat obecnou reklamu.
 

Digitální otisk prstu

Technologie digitálního otisku prstu obecně přidělují uživatelově počítači jedinečný identifikátor neboli tzv. „strojový identifikační kód“, aby bylo možné jeho počítač identifikovat a sledovat ho. Technologii digitálního otisku prstu nebudeme používat ke shromažďování vašich osobních údajů ani ke sledování vašich online aktivit a nebudeme nijak ovlivňovat nebo narušovat používání vašeho počítače nebo kontrolu nad ním ani nijak upravovat nebo měnit jeho nastavení či funkce. Ve speciálních programech průzkumu trhu budeme technologii digitálního otisku prstu příležitostně využívat k tomu, abychom našim klientům pomohli zajistit integritu výsledků průzkumu trhu. S pomocí technologie digitálního otisku prstu budeme analyzovat veřejně dostupné informace a údaje získané z internetového prohlížeče ve vašem počítači a z dalších veřejně dostupných zdrojů dat, např. technické nastavení vašeho počítače, vlastnosti vašeho počítače nebo jeho IP adresa, a vytvářet z nich jedinečný identifikátor přidělený vašemu počítači. Tento jedinečný identifikátor bude mít podobu alfanumerického identifikačního kódu. Abychom našim zákazníkům pomohli chránit a zajišťovat integritu výsledků průzkumů trhu, budeme moci (a) propojit váš jedinečný identifikátor s vámi nebo s vašimi osobními údaji, (b) sdělovat váš jedinečný identifikátor našim zákazníkům a dalším poskytovatelům vzorků nebo panelů a (c) přijímat nebo získávat od třetích osob, např. od poskytovatelů vzorků nebo panelů nebo od našich zákazníků, jedinečný identifikátor propojený s vámi. Tyto informace však budeme třetím osobám (včetně našich zákazníků) sdělovat pouze v souhrnné a anonymizované podobě. Pokud přijmeme nebo získáme nějaký jedinečný identifikátor a propojíme ho s vámi, budeme ho chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Bude-li to vyžadováno ze zákona, požádáme vás navíc předem o souhlas.

Učiníme vše pro to, abychom zajistili, že technologie digitálního otisku je bezpečná a nezpůsobuje zbytečná rizika, pokud jde o ochranu soukromí nebo bezpečnost údajů. Technologii digitálního otisku budeme používat a šířit profesionálním a etickým způsobem a v souladu s (a) těmito zásadami ochrany osobních údajů, (b) případnými dalšími našimi prohlášeními a sděleními, která vám poskytneme, a (c) platnými zákony a etickými kodexy pro provádění průzkumů trhu.
Pokud odhalíme nebo se dozvíme, že v souvislosti s používáním technologie digitálního otisku dochází k neetickému jednání nebo že je technologie digitálního otisku používána v rozporu s našimi prohlášeními nebo sděleními, která jsme vám poskytli, nebo že porušuje platné zákony a etické kodexy pro provádění průzkumů trhu, přijmeme okamžitá opatření, abychom zakázali takové neetické jednání a zajistili řádné používání technologie digitálního otisku.
 

Widgety sociálních médií

Součástí našeho webu jsou funkce sociálních médií, např. tlačítko Facebooku „To se mi líbí“ (a různé widgety, např. tlačítko „Sdílet“ nebo různé interaktivní miniprogramy spouštěné na našem webu). Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu a informace o stránkách navštívených na našem webu a mohou také vytvářet a ukládat soubor cookie, aby fungovaly správně. Funkce a widgety sociálních médií se nacházejí na serverech třetích osob nebo přímo na našem webu. Na vaše používání těchto funkcí se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.
 

Přístup k vašim údajům, sekce služeb pro členy a aktualizace, opravy a vymazání údajů

Společnost Toluna vám na žádost sdělí, zda o vás uchováváme nějaké osobní údaje. Přístup k osobním údajům získáte po přihlášení ke svému členskému účtu, kde můžete opravovat osobní údaje a požádat o jejich vymazání nebo ukončit členství. Budete-li postupovat podle příslušných pokynů, měly by se vaše údaje v naší databázi aktualizovat automaticky. Pro tyto účely a pro případ, že se vám nepodaří aktualizovat osobní údaje na vašem účtu, nám můžete napsat na poštovní adresu uvedenou na konci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo nám můžete poslat e-mail na adresu privacy@toluna.com. Na všechny požadavky odpovídáme v přiměřené lhůtě.

Pokud jste členem panelu a ukončíte členství, nebudeme vaše osobní údaje nadále používat pro žádné účely, avšak v souladu s našimi postupy pro zálohování zůstanou vaše osobní údaje uloženy, dokud nebudou v souladu s našimi zásadami zničeny. Do té doby budeme nadále používat bezpečnostní postupy a technologie, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů.
 

Zrušení zasílání e-mailů

Tím, že se stanete členem panelu společnosti Toluna, souhlasíte se zasíláním e-mailů s pozvánkami do průzkumů trhu, které podle nás odpovídají vašim zkušenostem, vašemu původu a prostředí, v němž žijete, nebo demografické statistice či demografickým údajům. Automaticky vás zařadíme do slosování o ceny a vaše osobní údaje budou použity k vytvoření vašeho osobního účtu pro ceny. Příležitostně vám také budeme posílat e-mailové zpravodaje, v nichž vás budeme upozorňovat na nové funkce nebo soutěže na našem webu. Zrušit zasílání takovýchto e-mailů můžete na svém účtu.
 

Vymazání informací a deaktivace

Pokud se rozhodnete ukončit své členství v komunitě Toluna anebo si přejete, aby společnost Toluna dále vaše osobní údaje nezpracovávala, můžete své členství automaticky zrušit kliknutím na „Účet“ v hlavním profilovém menu v pravém horním rohu, kde vyberete „Odhlásit odběr emailů“ v levém spodním rohu. Budete-li postupovat podle uvedených pokynů, bude do vaší složky přidána poznámka „nekontaktovat“ a společnost Toluna vám již nebude zasílat žádná sdělení. Přijdete ovšem o veškeré body, které jste si do tohoto okamžiku neproměnili na odměny. Ve většině případů trvá provedení této změny 2 až 3 dny, ale na dokončení vašeho stavu si vyhrazujeme až dva celé týdny. Do té doby od nás můžete dostávat e-maily. Další možností je, že odešlete e-mail s žádostí o odstranění přímo na adresu contact@toluna.com. Na našich stránkách naleznete e-mailové adresy, jejichž prostřednictvím se na nás můžete obrátit přímo s případnými dotazy nebo nejasnostmi. Věnujeme pozornost každému obdrženému e-mailu, ponechte nám proto laskavě dva až tři pracovní dny na odpověď.

Vaše informace budeme uchovávat po dobu aktivní činnosti vašeho účtu nebo po dobu nutnou k poskytování služeb. Vaše informace budeme uchovávat a podle potřeb je používat ke splnění našich právních povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod.
 

Otázky nebo stížnosti

S dotazy nebo stížnostmi ohledně používání nebo sdělování osobních údajů se můžete obracet na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů. Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo sdělování osobních údajů prošetříme a pokusíme se ji vyřešit do 45 dnů od obdržení. Pokud nebude vaše obava ohledně ochrany soukromí nebo používání osobních údajů z naší strany vyřešena uspokojivě, můžete se ve Spojených státech amerických obrátit na externí subjekt, který takové spory řeší zdarma. Další informace najdete na webu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány na webu Štítu na ochranu soukromí [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] můžete využít závazné rozhodčí řízení, pokud předtím vyčerpáte ostatní prostředky pro řešení sporu.
 

Výherci a záruka ochrany osobních údajů

Členové panelů i účastníci anket jsou zařazeni do losování o ceny a odměny za účast v anketách, hlasováních a dalších propagačních akcích. Všichni výherci jsou o cenách a odměnách informováni e-mailem. Více informací naleznete na stránce Podmínky používání stránek. Hotovost a jiné ceny náležející výhercům, kteří nejsou členy panelu, jsou předávány přímo. Společnost Toluna uvádí uživatelská jména výherců na následujících místech: stránky Toluna.com, blogy vlastněné společností Toluna, a zpravodaje společnosti Toluna.
 

Oznámení změn

Jestliže se rozhodneme naše Zásady ochrany osobních údajů upravit, provedené změny zveřejníme v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, na domovské stránce nebo na dalších místech, jež považujeme za vhodná, abyste byli informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme, případně za jakých okolností je zpřístupňujeme jiným osobám, pokud vůbec.
Vyhrazujeme si právo kdykoli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů měnit, proto doporučujeme jeho pravidelnou kontrolu. Provedeme-li podstatné změny těchto zásad, budeme vás o nich před jejich uvedením v platnost informovat na tomto místě, e-mailem nebo zveřejněním sdělení na naší domovské stránce.


Bezpečnost

Činíme přísná opatření, abychom po všech stránkách zajistili bezpečnost vašich údajů. Přístup ke všem osobním údajům je omezený a je vyhrazen pouze několika klíčovým pracovníkům. Pravidelně také prověřujeme zabezpečení našeho webu. Přístup na náš web je možný pouze v souladu s našimi zásadami pro hesla. V rámci našich výzkumů vás nikdy nepožádáme o žádné finanční údaje, např. údaje z vaší platební karty, ani o žádné jiné vysoce citlivé údaje, např. rodné číslo. Je však možné, že budeme ze zákona povinni získat od vás vaše rodné číslo, abychom splnili požadavky zákonů a předpisů upravujících hlášení určitých informací, pokud budete příjemcem motivačních odměn za účast v průzkumech trhu. Při shromažďování a předávání takovýchto citlivých údajů používáme šifrování SSL.


Převod obchodního majetku

Tím, jak budeme dále rozvíjet naše obchodní aktivity, můžeme dojít k prodeji nebo nákupu dalšího obchodního majetku. V rámci takových transakcí se právo společnosti Toluna kontaktovat členy jejích panelů a nakládat s informacemi, které jste dobrovolně poskytli ve vašem uživatelském profilu, stane součástí takto převáděného obchodního majetku. Jakýkoli prodej nebo převod společnosti Toluna jako celku, případně podstatné části jejího obchodního majetku, včetně jejích panelů, bude uskutečněn subjektu, jenž přistoupí na veškeré podstatné podmínky jejích Zásad ochrany osobních údajů.
 

Odkazy

Čas od času můžeme návštěvníkům nabídnout možnost přidávat na základě jejich vlastního uvážení odkazy na jiné webové stránky. Společnost Toluna nezkoumá obsah zásad ochrany osobních údajů platných na takovýchto stránkách ani nenese odpovědnost za jejich obsah či účinek.


Jediné přihlášení

Na naše stránky se můžete přihlásit pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Open ID. Tyto služby ověří vaši identitu a poskytnou vám možnost sdílet s námi určité informace, které mohou identifikovat vaši osobu, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, díky čemuž je možné předem vyplnit náš přihlašovací formulář. Služby jako Facebook Connect vám poskytují možnost odesílat informace o vašich činnostech na této webové stránce na stránku vašeho profilu a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.


Doporučování

Pokud se rozhodnete využít naši službu doporučení a upozornit na náš web někoho z vašich přátel, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu vašich přátel. Než tak učiníte, ujistěte se, že daná osoba s předáním své e-mailové adresy naší společnosti souhlasí. Poté jí pošleme jeden jediný e-mail s pozvánkou na náš web. Údaje o dané osobě budou uloženy pouze pro účely odeslání tohoto jediného e-mailu a sledování úspěšnosti programu doporučování. O vymazání těchto údajů z naší databáze bude moci daná osoba požádat e-mailem na adresu privacy@toluna.com.


Přidávání a import kontaktů

Pokud máte nezbytná oprávnění, můžete importovat své kontakty z adresáře programu Outlook nebo jiného e-mailového účtu a poslat jim nabídku členství na našem webu. Uživatelské jméno a heslo k e-mailovému účtu, z něhož chcete importovat kontakty, uchováváme a s kontaktními údaji nakládáme v souladu s předchozím odstavcem. Proto je důležité, abyste osoby, jejichž kontaktní údaje importujete, nejprve požádali o jejich souhlas. Budete-li se domnívat, že nám některý z vašich kontaktů sdělil vaše osobní údaje, a budete-li chtít, abychom je odstranili z naší databáze, pošlete nám e-mail na adresu privacy@toluna.com.


Mobilní aplikace

Až si stáhnete a začnete používat naši mobilní aplikaci, získáme automaticky údaje o systému a výkonu typu používaného zařízení, verzi operačního systému a identifikačním označení přístroje a statistické údaje o využití hardwaru, např. procesoru, paměti RAM a úložiště, a číslo verze aplikace. Údaje získané prostřednictvím naší mobilní aplikace budeme využívat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a níže uvedenými ustanoveními.
Příležitostně posíláme upozornění, tzv. push notifikace, [na průzkumy trhu]. Pokud takové zprávy nebudete chtít dostávat, můžete jejich doručování deaktivovat přímo v přístroji. Abychom vám mohli zasílat vhodná upozornění, musíme shromažďovat určité informace o vašem zařízení, např. operační systém nebo identifikační údaje uživatele.
 

Analýzy mobilní aplikace

Používáme software pro analýzy mobilní aplikace, který nám umožňuje lépe pochopit fungování naší mobilní aplikace ve vašem telefonu. Tento software může zaznamenávat údaje jako četnost používání aplikace, události během používání aplikace, celkovou dobu používání, údaje o výkonu nebo údaj o tom, odkud jste si aplikaci stáhli. Údaje uchovávané v softwaru pro analýzy nepropojujeme s žádnými osobními údaji, které v mobilní aplikaci zadáváte.


Geografická lokace

Sbíráme informace o vaší poloze, abychom mohli návštěvníka nasměrovat na správnou stránku země. Tyto informace sdílíme pouze s naším poskytovatelem map a to výhradně za účelem poskytování této služby.
Kdykoliv se můžete odhlásit ze služeb založených na poloze tak, že upravíte nastavení úrovně zařízení nebo nám pošlete e-mail na privacyna@toluna.com.
 

Zpřístupnění SMS informací

Službu můžeme zpřístupnit buď sami, nebo prostřednictvím třetích stran, od kterých můžete pomocí služby krátkých zpráv („SMS služba“) dostávat zprávy na své bezdrátové zařízení. Veškerá SMS komunikace bude zpoplatněna standardními poplatky vašeho poskytovatele za data a zprávy. Všechny poplatky se účtují a platí vašemu poskytovateli mobilních služeb. Vyjadřujete, že jste majitelem nebo oprávněným uživatelem bezdrátového zařízení, na které se budou posílat zprávy, a máte oprávnění schválit příslušné poplatky. Od vás získaná data ve spojení s touto SMS službou můžou zahrnovat vaše jméno, adresu, mobilní telefonní číslo, název vašeho poskytovatele a datum, čas a obsah vašich zpráv. Používání těchto informací bude v souladu s těmito Zásadami. Pokud se k vaší faktuře bezdrátového účtu budou účtovat poplatky, pak můžeme vašemu operátorovi poskytovat příslušné související informace. Váš bezdrátový operátor a ostatní poskytovatelé služeb můžou také sbírat data o vašem používání bezdrátového zařízení a jejich činnost řídí jejich vlastní zásady. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SMS služba je poskytována přes bezdrátové systémy, které k přenosu komunikace přes komplexní sítě používají bezdrátové přenášení signálu (a další prostředky). Nebudeme zodpovědní za žádné zpožděné přijetí jakýchkoliv SMS zpráv, protože doručení podléhá efektivnímu přenosu od vašeho síťového operátora. Služby SMS se poskytují na bázi TAK, JAK JSOU. Nezaručujeme, že vaše používání SMS služby bude soukromé nebo zabezpečené a neneseme zodpovědnost za žádnou ztrátu soukromí, na kterou můžete narazit. Nesete plnou zodpovědnost za preventivní opatření a bezpečnostní opatření vhodné pro vaši situaci a zamýšlené používání SMS služby. Z této služby se můžete kdykoliv odhlásit odškrtnutím možnosti "Souhlasím se zasíláním pozvánek k průzkumům SMS zprávou" v části Osobní údaje na vašem účtu.


Právní prohlášení

Jsme oprávněni sdělovat osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné k dodržení platných zákonů nebo v rámci soudních řízení týkajících se našeho webu.


Ochrana dětí

Společnost Toluna vědomě neshromažďuje údaje o dětech mladších 13 let bez souhlasu jejich rodičů, zákonných zástupců nebo dospělé osoby odpovědné za péči o dítě. Možnost zapojit se do našich panelů pro teenagery můžeme příležitostně nabízet „mladým lidem“ (osobám ve věku 13 až 17 let) splňujícím ostatní podmínky. Dodržujeme zásady amerického předpisu o ochraně online soukromí dětí COPPA, Programu bezpečnějšího internetu Evropské unie a směrnice organizace ESOMAR o průzkumech trhu týkajících se dětí a mladých lidí.

 

Kontakt na oddělení ochrany osobních údajů

Privacy Officer
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
France
E-mail: privacy@toluna.com

OK
Storno
Pracujeme na tom...
Když nahrajete Vaši fotku, Váš profil bude vypadat lépe
Nahrát